מיסוי בינלאומי – אמנות מס

לשימושכם, מצורפות אמנות מס לתרגול:

אמנת ישראל - ארה"ב

אמנת ישראל - שוויץ