תוכן העניינים ודוגמית לספרי יעוץ מס

 

ניתן לעיין בתוכן העניינים ולהתרשם מדוגמית קטנה,

לחצו על התוכן המבוקש:

 

ספר מיסים א לבחינת מועצת יועצי המס    

תוכן העניינים לספר מיסים א   

דוגמית מפרק הכנסות במיסים א     

 

 

ספר מיסים ב לבחינת מועצת יועצי המס   

תוכן העניינים לספר מיסים ב     

דוגמית מפרק מיסוי מקרקעין במיסים ב       

 

 

ספר מיסים ג לבחינת מועצת יועצי            

 תוכן העניינים לספר מיסים ג

דוגמית מפרק מיסוי היחיד במיסים ג